BORNOVA YARIŞMASI (15 - 16.12.2012)

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

2012 Bornova Yarışması - 1 - Tepesiz Melanin Yeşil

 

 

 

 

2012 Bornova Yarışması - 2 - Tepeli Melanin Yeşil

 

 

 

 

2012 Bornova Yarışması - 3 - Tepesiz Lipochrome Üstüne Ahraç

 

 

 

 

2012 Bornova Yarışması - 4 - Tepeli Lipochrome Üstüne Ahraç

 

 

 

 

2012 Bornova Yarışması - 5 - Tepesiz Melanin Üstüne Ahraç

 

 

 

 

2012 Bornova Yarışması - 6 - Tepeli Melanin Üstüne Ahraç

 

 

 

 

2012 Bornova Yarışması - 7 - Tepesiz Beşiktaşlı Gri

 

 

 

 

2012 Bornova Yarışması - 8 - Tepeli Beşiktaşlı Gri

 

 

 

 

2012 Bornova Yarışması - 9 - Tepesiz Lipochrome Sarılar

 

 

 

 

2012 Bornova Yarışması - 10 - Tepeli Lipochrome Sarılar

 

 

 

 

2012 Bornova Yarışması - 11 - Tepesiz Kulalar

 

 

 

 

2012 Bornova Yarışması - 12 - Tepeli Kulalar